welcome

Recent Publications

Antonio Gasparrini, Yuming Guo, Masahiro Hashizume, Antonella Zanobetti et al
The Lancet (accepted)
Yaqun Zhang, Min Li, Mercedes A. Bravo, Lan Jin, Amruta Nori-Sarma, Yanwen Xu, Donghong Guan, Chengyuan Wang, Mingxia Chen, Xiao Wang, Weu Tao, Weitao Qiu, Yawei Zhang, Michelle L. Bell
Water, Air, and Soil Pollution (accepted)
Jia Coco Liu, Gavin F. Pereira, Sarah A. Uhl, Mercedes A. Bravo, Michelle L. Bell
Environmental Research (accepted)
Yeonseung Chung, Youn-Hee Lim, Yasushi Honda, Yue-Liang Leon Guo, Masahiro Hashizume, Michelle L. Bell, Bing-Yu Chen, Ho Kim
Epidemiology (accepted)
Mercedes A. Bravo, Ji-Young Son, Clarice Freitas, Nelson Gouveia, Michelle L. Bell
Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology (accepted)
Gavin Pereira, Michelle L. Bell, Kathleen D. Belanger, Nicholas de Klerk
Environmental International 73, p. 143-149